Murbenker

Av ukjent

Om kunstverket

Fem benker med tilhørende steinkunst plassert på ulike steder på uteområdet ved campus.

Relaterte artikler