Fabeldyr

Av Synnøve Anker Aurdal (1999)

Om kunstverket

Tre felter; grått, gult og svart. To katter står mot hverandre med hodet og blikk vendt mot verden. Én svart katt med oransje øyne, og én spraglet katt med grått hode. https://no.wikipedia.org/wiki/Synn%C3%B8ve_Anker_Aurdal

Relaterte artikler