Textil1

Av Jorunn Steffensen (1994)

Om kunstverket

Store gule felt, små røde og svarte felt. https://www.jorunnsteffensen.no/

Relaterte artikler