Textil1

Av Jorunn Steffensen (1994)

Om kunstverket

Store gule felt, små røde og svarte felt.
https://www.jorunnsteffensen.no/

Relaterte artikler