Ukjent

Av Knut Flatin (1994)

Om kunstverket

Ulike rosa felter med abstrakt sort "landskap" i midterste felt nederst.
https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Flatin

Relaterte artikler