Vi blir flere

Av Egil Storeide (1971)

Om kunstverket

Bygate, de tålmodige skrevet på en vegg, demonstrasjonstog med røde faner. https://nkl.snl.no/Egil_Storeide

Relaterte artikler