?

Av Yngve Reidar Vold (1981)

Om kunstverket

Yngve Reidar Vold er en av Norges fineste og mest profilerte grafikere. Han har litografier i utvalgte gallerier over hele Norge og har jevnlige separatutstillinger.

UTDANNELSE:

Statens Håndverk- og Kunstindustriskole

Bok-/radér- og litografiklassen

INNKJØPT AV bl.a:

Riksgalleriet

Norsk Kulturråd

Oslo kommune

En rekke fylkeskommuner

Norges Bank

UTVALGTE SEPARATUTSTILLINGER:

Norske Grafikere, Oslo

Galleri Hanne, Trondheim

Galleri Kunstværket, Bærums verk

Galleri Amare, Stavanger

Solli Brug

Galleri Parken, Bergen

  • mange Kunstforeninger

UTVALGTE KOLLEKTIVUTSTILLINGER

Statens Høstutstilling

Østlandsutstillingen

Norske Grafikere

UTTRYKK

Litografi: (link til wikipedia!)

Vold har gjennom hele sin karriere arbeidet med grafikk og i hovedsak med litografi.

Han var en periode medlem av blant annet grafikkverkstedet Nora-Gras i Oslo, men har siden 1989 hatt sitt atelier på Nesodden. Vold trykker sine litografier hos J. Sørensens litografitrykkeri på Torød.

Pastell: (link)

Volds pastelltegninger vokste frem på 1990-tallet som et viktig uttrykk, i etterkant av noen lengre opphold i Paris. Det myke i pastellteknikken ble inspirasjon til sterke, egne verk. Men etter hvert ble dette vare pastelluttrykket med over i også Volds litografiteknikk, og er i dag nærmest som en kunstnerisk signatur i hans bilder.

Akryl: (Link)

Også akryl- og oljeteknikk er etter hvert kommet stadig mer tilbake i Volds uttrykk. Det har de senere årene gitt ham en enda større uttrykksmessig frihet og resultert i grovere overflater. På samme måte som pastelluttrykket på 90-tallet brakte litografiene inn i et nytt uttrykk, påvirker i dag hans maleriske tilnærming mer og mer hans litografiteknikk.

Relaterte artikler