Par

Av John Ole Thørrisen

Om kunstverket

John Thørrisen er oppvokst på Hamar, bosatt i Oslo, hvor han har sitt atelièr. Han viste tidlig sine kunstneriske evner og - staket vei deretter. Thørrisen kan stå som en kunstner med inngående kjennskap til malere fra århundres første del, og hans bilder er synteser av elementer og virkemidler. Hoveduttrykket er ofte av ekspresjonistisk karakter, og mange har påpekt en likhet til Munchs penselstrøk og bølgende rytmiske bevegelser. Budskapet i Thørrisens bilder er opplevelsen av lyset som beveger seg over landskapets former og farger.

Relaterte artikler