Studio

Av Miles McAlinden (1985)

Om kunstverket

M.s malerier og tegninger er nonfigurative med innslag av figurative elementer. Mønstrede billedfragmenter i antydede rom indikerer ofte at utgangspunktet er møtet mellom mennesker og gjenstander. M.s uttrykksform kan minne om arbeider av de engelske malerne Alan Davie og Graham Sutherland.

Relaterte artikler