Sorgserien 2019

Av Per Inge Bjørlo (2019)

Om kunstverket

Det nye sentralbygget samler fellesfunksjoner og er universitetets nye hovedinngang. Til vestibylen har Bjørlo utført Sorgserien 2019 i glass, et integrert verk som består av tolv felt på til sammen 8 x 5,4 meter. Motivene er påført glasset med digitaltrykk, og veggen fremstår som et mylder av felt og rammer. Dels er det sort-hvitt, dels svært fargesterkt. Både former og figurer henviser til konkrete motiver fra Bjørlos grafiske produksjon. I den øvre frisen er referanser fra nyere motivkretser plassert som titteskap i hvert sitt flammende fargefelt. Innfelt i de seks nederste feltene hinter Bjørlo til konkrete elementer i sine tidligste verk. Det er som om han har benyttet glassveggen på Ringerike til å gjøre opp regnskap over eget kunstnerskap. USNs Bjørlosamling er i forbindelse med kunstprosjektet utvidet til å inkludere fem grafiske arbeider. Elementer fra disse er gjengitt også i glassveggen. Sammen utgjør de et slags overblikk over Bjørlos grafiske virke gjennom nesten fire tiår. De nyeste arbeidene er de mest abstrakte.

Digital print på glassplater av digitaliserte orginalverk fra 1982-2018

Relaterte artikler