Termisk tidsprosjekt

Av Gunnar H. Gundersen (1996)

Om kunstverket

Utsmykking består av tre deler; en todelt skulptur nedtegner temperaturendringer gjennom ett kalenderår, syv trykkplater montert på utvendig fasade av bygget, og syv rammer i vestibylen som gjennom syv år skal fylles med ferdige trykk. Selve skulpturen består av to hovedelementer; en metallstang montert på granittblokker utendørs som utvider og trekker seg sammen i forhold til temperatursvingningene i luften, og innendørs et roterende hjul med en stålspiss som styres av ekspansjonen og sammentrekningen i metallrøret, og risser i kobberplater. Hjulet roterer en hel omdreining pr. år. Etter hvert års omdreiningsperiode tas kobberplaten ned, etses og trykkes over på papir. I vestibylen henger syv rammer som hver skal fylles med nedtegningen av årets årstemperaturvariasjoner. Utenpå byggets hovedfasade henger syv kobberplater, hver til bruk for nedtegning av ett års temperaturvariasjon. Kunstverket ble igangsatt 1. november 1996.

Antall motiv: 7 Lengde (rør): 2300cm Omkrets (skrivehjul): 438cm Hastighet (skrivehjul): 1 omdreining pr. år. (12mm. pr. døgn) Termisk lengdeutvidelsesskoeffisient for aluminium: 0,0234mm pr. grad Produksjonstid pr. motiv: 1år

Relaterte artikler